Posted on

До юридичної консультації адвоката Ратушної Р.В. звернувся клієнт з приводу встановлення юридичних фактів родинних відносин та належності правовстановлюючих документів. Постановою приватного нотаріуса від 29 листопада 2018 року клієнту було відмовлено у вчиненні нотаріальної дії. А саме відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за законом після смерті його батька на квартиру. Причиною відмови слугувала наявність великої кількості помилок у прізвищах спадкодавців (батька, матері та тітки клієнта) та документах на квартиру.

Що було зроблено адвокатом?

Працівниками юридичної консультації у звязку з відсутністю спору вирішено було подавати заяву про
юридичних фактів родинних відносин та належності правовстановлюючих документів у безспірному порядку, порядку окремого провадження. Юристами та адвокатом була складена відповідна заява, клопотання про витребування доказів та виклик свідків. На підтвердження зазначених фактів судом витребувано у приватного нотаріуса матеріали спадкової справи після смерті батька клієнта, а також опитано свідків. У процесі розгляду справи юристами та адвокатом було доведено родинні відносини між спадкодавцями. Також переконано суд у тому, що свідоцтво про право власності на квартиру дійно належить спадкодавцям (батькові, матері та тітці клієнта).

Нормативне регулювання:

За вимогами п.5,ч.2, ст. 293 ЦПК України суд розглядає справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в порядку окремого провадження.

Згідно зі ст.315 ЦПК України, суд розглядає справи про встановлення факту родинних відносин між фізичними особами.

Відповідно до пункту 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» № 5 від 31.03.1995 р. передбачено, що в порядку окремого провадження розглядаються справи про встановлення фактів, якщо: згідно з законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян; чинним законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення; заявник не має іншої можливості одержати або відновити загублений чи знищений документ, який посвідчує факт, що має юридичне значення; встановлення факту не пов`язується з наступним вирішенням спору про право.

В п. 7 зазначеної вище Постанови ПВС вказано, що суд вправі розглядати справи про встановлення факту родинних відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки, наприклад, якщо підтвердження такого факту необхідне заявникові для одержання в органах, що вчиняють нотаріальні дії, свідоцтва про право на спадщину, для оформлення права на пенсію в зв`язку із втратою годувальнику.

Згідно висновків Європейського Суду з прав людини, викладених у рішенні у справі «Бочаров проти України» від 17.03.2011 року (остаточне – 17.06.2011 року), в пункті 45 якого зазначено, що «Суд при оцінці доказів керується критерієм доведення «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18.01.1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»). Проте таке доведення може випливати зі співіснування достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою висновків або подібних неспростованих презумпцій щодо фактів (див. рішення у справі «Салман проти Туреччини»)».

Яке рішення прийнято судом?

Рішенням Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 08 травня 2019 року задоволено заяву клієнта про встановлення факту родинних відносин та належності правовстановлюючих документів. Встановдено факт того, що ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , є чоловіком та дружиною.

Встановлено факт того, що ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , яка померла у ІНФОРМАЦІЯ_11,є рідними братом та сестрою.

Встановлено юридичний факт належності правовстановлюючого документу. А саме: свідоцтва про право власності на житло – квартиру спадкодавцеві ОСОБА_3 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , та спадкодавцеві ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Рішення суду не оскаржене, набрало законної сили 11.06.2019 року.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.