Posted on

Адвокатом Ратушною Р.П. здійснювалось надання правничої допомоги з приводу стягнення шкоди, завданої ушкодженням здоров’я.

Суть справи:

Клієнтка (ОСОБА_1) працювала на посадах:

 • контролера продукції збагачення гірничої інспекції з якості руд,
 • майстром (з рудо підготовки) дільниці виробничого контролю рудо підготовки

шахти «Октябрьська» в ПАТ «КЗРК» у період з 03.02.1999 по 14.07.2016.

ОСОБА_1 отримала професійні захворювання ХОЗЛ та радикулопатію. Оскільки працювала в умовах впливу шкідливих факторів (17 років 5 місяців) на шахті «Октябрська» ПАТ «КЗРК».

Причина виникнення професійного захворювання:

 • пил переважно фібро генної дії;
 • важкість праці (на робочому місці майстра (з рудо підготовки): періодичне перебування в позі стоячи 60,2% зміни при допустимому до 60%;
 • важкість праці (на робочому місці контролера продукції збагачення):
  • маса вантажу, що підіймається та переміщується вручну до 14 кг при допустимій до 7 кг,
  • періодичне перебування в незручній позі -61% зміни при допустимому до 25%,
  • нахили корпуса (вимушені, більше 300, кількість за зміну 200 разів при гранично допустимих 51-100 разів.

Відповідно до довідки МСЕК позивачу первинно встановлено 35% втрати професійної працездатності:

 • ХОЗЛ (15%),
 • радикулопатія (20%) .

Відповідно до довідки МСЕК позивачу повторно та безстроково встановлено 40% втрати професійної працездатності:

 • ХОЗЛ (15%),
 • радикулопатія (25%).

Згідно статті 3 Конституції Українилюдина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно достатті 153 КЗпП Українизабезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.Статтею 173 КЗпП Українизакріплено за потерпілим право на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням трудових обов`язків.

Згідно частин 1,3ст. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умовипрацівідповіднодо нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Статтею 237-1 КЗпП Українипередбачено проведення відповідно до законодавства власником або уповноваженим ним органом відшкодування моральної шкоди працівнику у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв`язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 08.10.2008 року № 20-рп/2008 також роз`яснив про право застрахованих громадян, що потерпіли на виробництві від нещасного випадку або професійного захворювання, на відшкодування моральної шкоди за рахунок власника або уповноваженого ним органу (роботодавця).

Рішення суду першої інстанції:

Жовтневим районним судом міста Кривого Рогу від 17 грудня 2019 року у справі № 212/9674/19 прийнято рішення про стягнення шкоди, завданої ушкодженням здоров’я.

Стягнуто з ПАТ «КРЗК» на користь ОСОБА_1 моральну шкоду в розмірі 50000,00 грн. Стягнуто судові витрати понесені позивачем на правову допомогу у розмірі 3000,00 грн.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.