Posted on

Клієнтка звернулася до адвоката Ратушної Руслани Павлівни з приводу того, що батько її двох дітей не сплачує аліменти за рішенням суду, у зв’язку з чим їй самотужки доводиться їх утримувати.

Адвокатом Ратушною Русланою Павлівною подана до суду позовна заява про стягнення пені з батька дітей Клієнтки у розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.

Судом позовна заява задоволена в повному обсязі та стягнуто на користь Клієнтки 90 000. 00 грн. пені за прострочення сплати аліментів.

Статтею 180 Сімейного кодексу України (далі СК України) встановлений обов`язок батьків утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Сплата аліментів за рішенням суду є одним із способів виконання обов`язку утримувати дитину тим з батьків, хто проживає окремо від дитини.

Неустойка (пеня) – це спосіб забезпечення виконання зобов`язання. Її завдання – сприяти належному виконанню зобов`язання, стимулювати боржника до належної поведінки. Однак таку функцію неустойка виконує до моменту порушення зобов`язання боржником. Після порушення боржником свого обов`язку неустойка починає виконувати функцію майнової відповідальності. Це додаткові втрати неналежного боржника, майнове покарання його за невиконання або невчасне виконання обов`язку сплатити аліменти.

У принципі 65 Декларації прав дитини, проголошеної Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року зазначено, що дитина для повного та гармонійного розвитку її особистості потребує любові та розуміння. Вона повинна зростати у піклування та під відповідальністю своїх батьків, в атмосфері любові, моральної та матеріальної забезпеченості.

Відповідно до ст. 18 Конвенції про права дитини, що була ратифікована Постановою Верховної Ради України № 789-ХІІ від 27.02.1991 року. Держави-учасниці докладають всіх можливих зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової відповідальності обох батьків за виховання та розвиток дитини. Батьки або, у відповідних випадках, законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх основного піклування.

Відповідно до ч. 1 ст. 196 Сімейного кодексу України та роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, викладених у п. 22 постанови № 3 від 15 травня 2006 року «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», відповідальність платника аліментів за прострочення їх сплати у виді неустойки (пені) наступає лише за наявності вини цієї особи. Одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Клієнт задоволений результатом роботи адвоката Ратушної Руслани Павлівни.

Адвокат Ратушна Руслана Павлівна завжди стає на захист порушених прав Клієнта та їх відновлює.

Слава Україні !!! Слава ЗСУ !!!