Posted on

Рух справи у суді

Фінансова компанія звернулась до суду з позовом до співвідповідачів про стягнення заборгованості, зазначаючи, що між фінансовою установою та фізичною особою  був укладений договір про надання споживчого кредиту, згідно з умовами якого банк зобов`язується надати позичальнику однією сумою, а позичальник зобов`язується прийняти, належним чином використовувати і повернути банку кредит в іноземній валюті в сумі 28400 доларів США. 

В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором укладено договір поруки, відповідно до умов якого поручитель зобов`язується перед кредитором відповідати за невиконання позичальником усіх його кредитних зобов`язань в повному обсязі.

Заочним рішенням районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області позовні вимоги фінансової компанії про стягнення заборгованості – задоволені. Стягнуто солідарно з позичальника та поручителя заборгованість за кредитним договором в повному обсязі.

Клієнтка, яка є поручителем за раніше укладеним кредитним договором, звернулася до адвоката Ратушної Р.П. з метою захисту своїх прав та інтересів у судовому порядку.

Адвокатом Ратушною Р.П. було подано заяву про перегляд заочного рішення, яку судом задоволено, заочне рішення суду скасовано та призначено справу до розгляду.

До початку розгляду зазначеної справи, позичальник, який був чоловіком клієнтки, яка в свою чергу виступала поручителем  за кредитним договором, помер.

Адвокат Ратушна Р.П. звернулася до суду з клопотанням про витребування наявності або відсутності спадкової справи після смерті позичальника. Ухвалою суду міста Кривого Рогу дане клопотання задоволено.

Листом Першої Криворізької державної нотаріальної контори Дніпропетровської області повідомлено, що після померлого з заявами про прийняття спадщини ніхто не звертався, спадкова справа не заводилась.

Отже, суд встановив, що осіб, які прийняли спадщину після смерті позичальника, немає. Ухвалою суд закрив провадження у справі в частині позовних вимог, пред`явлених до позичальника (померлого), на підставі п. 7 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.

За ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то у разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до ст. 1048 цього кодексу.

Звернення банку з позовом, вимогою про дострокове стягнення кредиту незалежно від способу такого стягнення змінює порядок, умови і строк дії кредитного договору. На час звернення з таким позовом (заявою) вважається, що настав строк виконання договору в повному обсязі.

Право кредитодавця нараховувати передбачені кредитним договором платежі припиняється після спливу визначеного цим договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з ч. 2 ст.1050 ЦК України.

Крім того, відповідно до ст.61 Конституції ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Таким чином, суд зробив висновок про те, що у Позивача відсутні підстави для нарахування Відповідачам заборгованості за кредитним договором, та для звернення до суду з позовом про її стягнення вдруге.

Суд погодився з твердженням Адвоката Ратушної Р.П. про те, що на момент звернення Позивача до суду сплив строк звернення з вимогою до поручителя згідно з ч. 4 ст. 559 ЦК України в редакції, що діяла на момент виникнення спірних відносин (01.10.2007р.), де зазначено, що порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки; а у разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом  шести  місяців  від дня настання строку виконання  основного  зобов`язання не пред`явить вимоги  до  поручителя.

Рішення суду першої інстанції

Розглянувши справу, судом було прийнято рішення про закриття провадження по справі за позовом фінансової компанії  до позичальника про стягнення заборгованості.

У задоволенні позовних вимог фінансової компанії  до поручителя, який є клієнтом адвоката Ратушної Р.П. судом відмовлено у повному обсязі.