Posted on

Період проходження військової служби. Юридичною консультацією адвоката Ратушної Р.П. надавалася правнича допомога щодо призначення клієнту пенсії незалежно від віку відповідно до ст. 14 Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Пенсійним фондом відмовлено клієнту у призначенні пенсії на пільгових умовах. Причина відмови – відсутність   необхідного пільгового стажу роботи, а саме 25 років. А саме через не зарахування позивачу до пільгового стажу:

 • періоду проходження військової  строкової служби  з 04.12.1991 по 17.11.1993,
 • періоду роботи з 12.04.2000 по 07.12.2000,
 • не здійснення взаємного зарахування до стажу роботи, що дає право на пенсію  незалежно від віку (25 років), кожного повного року роботи за Списком № 1  за 9 місяців.

У юридичній консультації клієнту підготовлено позовну заяву з обгрунтуванням підстав для зарахування до пільгового стажу вищеперелічених періодів.

Стосовно зарахування періоду проходження військової строкової служби до пільгового стажу роботи.

          Пунктом 109 Положення  про порядок призначення  та виплати  державних пенсій, затверджене  постановою Ради Міністрів СРСР  від 03.08.1972 № 590, передбачено, що до праці, зазначеної в списках №1 і №2, відноситься і служба в армії, при призначенні пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах, служба в армії прирівнюється до праці, що передувала службі або слідувала з нею, зазначений порядок застосовується і в тих випадках, коли між працею та службою мало місце навчання в вищих або середніх спеціальних учбових закладах.

При призначенні на пільгових умовах або в пільгових розмірах пенсій за віком та інвалідності робочим та службовцям, які працювали на підземних роботах, на роботах зі шкідливими умовами праці та в гарячих цехах та на інших роботах зі шкідливими умовами праці (підпункти «а» та «б» пункту 16), та пенсії у зв`язку з втратою годувальника їх сім`ям, а також пенсії за віком робітницям підприємств текстильної промисловості (підпункт «в» пункту 16) періоди, зазначені в підпунктах «к» та «л», дорівнюються за вибором особи, яка звернулась за призначенням пенсії або до роботи, що передувала даному періоду, або до роботи, яка слідувала по закінченню цього періоду.

Після проходження військової строкової служби позивач працював за професіями, які надають право на призначення пенсії на пільгових умовах. Тому строк військової служби повинен зараховуватись за вибором позивача до роботи, яка передувала або слідувала по закінченню цього періоду.

Висновки суду першої інстанції:

Період проходження військової служби позивача в Збройних Силах СРСР за вибором позивача зараховується до роботи, яка слідувала по закінченню цього періоду. А тому відмова у призначенні пенсії на пільгових умовах на підставі статті 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення»ст. 114 Закону України «Про  загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» з урахування періоду служби позивача в лавах Радянської Армії є незаконною.

Щодо зарахування до пільгового стажу періоду з простроченою атестацією.

Позивач працював:

 • з 16.10.1995р. по 31.08.200р. підмним газоелектрозварювальником з повним робочим днем в підземних умовах, 
 • з 01.09.2000 до 23.02.2001 р. підземним електрогазозварювальником з розряду з повним робочим днем в підземних умовах,
 • з 23.02.2001 р. по 14.07.2008 р.  – електрослюсар черговий та з ремонту устаткування,
 • з 15.07.2008 р та продовжує працювати.

На підтвердження вищезазначених періодів роботи в матеріалах справи наявні:

 •  копія трудової книжки,
 • довідка про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки  або відповідних записів  у ній,
 • накази про атестацію.

Відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 атестація повинна проводитися на підприємстві не рідше одного разу на п`ять років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації. Контроль за проведенням атестації, правильністю застосування Списків покладено на Державну експертизу умов праці.

У пункті 4.2 зазначеного Порядку № 383 застосування списків йдеться про те, що результати атестації (як вперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

ОТже атестація має проводитися у передбачені пунктом 4 Порядку № 383 проведення атестації строки. А відповідальність за своєчасність та якість її проведення покладається на керівника підприємства, організації.

Разом з цим, якщо чергова атестація була проведена з порушенням строків атестації. А працівник до її проведення виконував роботу, яка дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. То цей період його роботи має бути зарахований до пільгового стажу за результатами попередньої атестації.

Висновки суду першої інстанції.

Позивач до чергової атестації, проведеної з порушенням строків проведення атестації, виконував роботу за Списком № 1. Тому період його роботи з 12.04.2000 р. до 07.12.2000 р. має бути зарахований до пільгового стажу за Списком №1 за результатами:

 • попередньої атестації, проведеної 12 квітня 1995 року та
 • атестації, проведеної 08 грудня 2000 року.

Щодо здійснення взаємного зарахування до стажу роботи, що дає право на пенсію  незалежно від віку  при наявності  стажу не менше 25 років, кожного повного року роботи позивача за Списком № 1  за 9 місяців.

Стаж роботи позивача, що дає право на пенсію незалежно в віку відповідно до ст. 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (25 років) складає 21 рік 7 місяців 16 днів.

Стаж роботи позивача за Списком №1  складає 5 років 4 місяці 7 днів.

Для призначення пенсій незалежно від віку відповідно до ст. 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» позивач просить застосувати  роз`яснення Міністерства соціального забезпечення  України від 20.01.1992 року № 8. Цим розясненням встановлено, що працівникам, зайнятим на підземних роботах, які мають не менше 10 років стажу роботи, що дає право на пенсію незалежно від віку у відповідності зі статтею 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення», але не відпрацювавши повного стажу, передбаченого зазначеною статтею, пенсія незалежно від віку може призначатися при наявності не менше 25 років стажу підземної роботи із зарахуванням до нього: кожного повного року роботи, передбаченої у відповідних розділах списку №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення, за 9 місяців.

Згідно з цим роз`ясненням за кожен повний рік роботи за Списком № 1  зараховується 9 місяців роботи ст. 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення», а саме: 5*9/12 = 3 роки 9 місяців.

Отже, стаж роботи позивача, що дає право на пільгову пенсію згідно з ст. 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення” становив 25 років 4 місяці 16 днів (21 рік 7 місяців 16 днів +3 роки 9 місяців).

Рішення суду першої інстанції.

Рішенням Дніпропетровського окружного адімінстративного суду від 16 січня 2020 року по справі № 160/11252/19 позов задоволено.

Зобов`язано головне управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області зарахувати ОСОБА_1 :

– до пільгового стажу роботи, який дає право на пенсію відповідно до статті 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (25 років), період строкової військової служби у Збройних силах з 04.12.1991 року до 17.11.1993 року;

– до пільгового стажу роботи, який дає право на пенсію за Списком №1, період роботи позивача з 12 квітня 2000 року до 07 грудня 2000 року;

– до пільгового стажу роботи, який дає право на пенсію відповідно до статті 14 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (25 років) період його роботи з 16.10.1995 року по 22.02.2001 року (5 років 4 місяці 7 днів) за Списком №1, що з урахуванням з урахуванням роз`яснення від 20.01.1992 р. № 8 складає 3 роки 9 місяців.

Зобов`язано головне управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області повторно розглянути заяву ОСОБА_1 про призначення пенсії відповідно до вимог   ст. 14 Закону України «Про  пенсійне забезпечення».

Період проходження військової строкової служби