Posted on

Юридичною консультацією адвоката Ратушної Руслани Павлівни надавалася правнича допомога щодо призначення пільгової пенсії шахтаря незалежно від віку. В тому числі зарахування до пільгового стажу періоду навчання та періоду роботи з простроченою атестацію. Орган, що призначає пенсію, відмовив клієнту у призначенні такого виду пенсії з 16 жовтня 2018 року. У відмові він послався на відсутність необхідного стажу 25 років, необхідних для призначення пенсії відповідно до ст. 14 Закону України “Про пенсійне забезпечення”. Згодом у січні 2019 року клієнту було призначено пенсію за віком за списком №1. При цьму органом не було зараховано спірні періоди роботи клієнта до пільгового стажу шахтаря. Тому клієнту не було призначено пенсію у розмірі 80% заробітної плати згідно ст. 8 Закону України “Про престиж шахтарської праці”.

Працівниками юридичної консультації було підготовлено позовну заяву до адміністративного суду. У позові просили зобов`язати орган, що призначає пенсію, зарахувати ОСОБА_1 до пільгового стажу роботи, який дає право на пенсію відповідно до п. «а» ст. 1314 Закону України «Про пенсійне забезпечення», п.1 ч.2, ч.3 ст. 114 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» наступні періоди:

  • період навчання з 21.08.1990 року по 29.01.1991 року в професійно-технічному училищі №37,
  • період роботи з 27.07.1992 року по 29.09.1998 року підземним прохідником, підземним машиністом електровозу, підземним гірничим майстром в шахті,
  • період роботи з 01.04.2000 року по 15.07.2000 року підземним гірничим майстром в шахті.

Щодо зарахування до пільгового стажу періоду навчання .

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується також: д) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти зараховується до трудового стажу здобувача освіти, у тому числі в безперервний і в стаж роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

Таким чином необхідними умовами для зарахування до пільгового стажу часу навчання в професійно-технічному училищі є:

  • перерва між днем закінчення навчання та днем зарахування на роботу не повинна перевищувати трьох місяців;
  • після закінчення навчання повинен бути зарахований на роботу за здобутою спеціальністю.

Згідно диплому позивач навчався у професійно-технічному училищі з 21 серпня 1990 року по 29 січня 1991 за професією прохідник. Згідно записів трудової книжки позивач після навчання почав працювати з 04 лютого 1991 року на посаді прохідник у підземних умовах. Тобто особа зарахована на роботу за набутою професією. Перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією складає 5 днів.

Висновки суду першої інстанції щодо зарахування до пільгового стажу періоду навчання:

Період навчання з 21.08.1990 року по 29.01.1991 року має бути зарахований відповідачем до пільгового стажу, що дає право на пенсію згідно п.1 ч.2, ч.3 ст. 114 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (20 років провідні професії), п. «а» ст.1314 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Щодо зарахування спірного періоду роботи до пільгового стажу при простроченій атестації.

Судом встановлено, що фактично, відповідачем визначено підставою для не зарахування до стажу позивача за списком №1 періодів роботи через перерву в атестації робочих місць.

За змістом приписів п.2 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року N442 (далі Порядок №442), основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Пунктом 4 Порядку №442 визначено, що відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Пунктом 4.2 Порядку №383 визначено, що результати атестації (як вперше проведеної, так і чергової) застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, впродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Висновки суду першої інстанції щодо атестації:

Отже обов`язок проведення атестації робочих місць законодавством покладено, у першу чергу, на керівників підприємств (роботодавців). Порушення цього обов`язку у формі не проведення або неякісного проведення призводить до позбавлення громадян їхнього конституційного права на соціальний захист. Окрім того особа, яка працює за Списком № 1, не наділена будь-якими правами впливати на своєчасність проведення атестації робочих місць.

За таких обставин, як факт проведення, так і своєчасність проведення атестації робочих місць за умовами праці не залежить від працівників. Зазначене не може позбавити громадян їх права на соціальний захист щодо вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах.

Атестація має проводитися у передбачені п.4 Порядку №442 строки. А відповідальність за своєчасність та якість її проведення покладається на керівника підприємства, організації. Якщо чергова атестація була проведена з порушенням передбачених п.4 Порядку №442 строків, а працівник до її проведення виконував роботу, яка дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, цей період його роботи має бути зарахований до пільгового стажу за результатами попередньої атестації.

В матеріалах справи містяться накази про атестацію робочих місць, в яких наявні посади позивача. Таким чином, записами у трудовій книжці та наказами про атестацію підтверджено характер роботи і стаж, який дає позивачу право на зарахування до пільгового стажу за списком №1 періодів роботи з  27.07.1992 року по 29.09.1998 року, з 01.04.2000 року по 15.07.2000 року.

Отже відмова відповідача зарахувати позивачу до пільгового стажу загальний період роботи з  01.07.1993 року по 14.10.2003 року є протиправною.

Рішення суду першої інстанції:

Рішенням Дніпропетровського окружного адімінстративного суду від 04 грудня 2019 року у справі № 160/9211/19 позов задоволено.

Зобов`язано Головне управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області з 22 вересня 2018 року зарахувати ОСОБА_1 до пільгового стажу роботи, який дає право на пенсію відповідно до п. «а» ст. 1314 Закону України «Про пенсійне забезпечення», п.1 ч.2, ч.3 ст. 114 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування»:

  • період навчання з 21.08.1990 року по 29.01.1991 року в професійно-технічному училищі,
  • період роботи з 27.07.1992 року по 29.09.1998 року підземним прохідником, підземним машиністом електровозу, підземним гірничим майстром,
  • період роботи з 01.04.2000 року по 15.07.2000 року підземним гірничим майстром та
  • з 22 вересня 2018 року перерахувати пенсію за віком ОСОБА_1 з урахуванням пільгового стажу роботи з 21.08.1990 року по 29.01.1991 року, з 27.07.1992 року по 29.09.1998 року, з 01.04.2000 року по 15.07.2000 року.

Зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області повторно розглянути заяву ОСОБА_1 , подану 16.10.2018 року для призначення пенсії та провести розрахунок пільгового стажу позивача для призначення пенсії, з урахуванням правової позиції, викладеної в цьому рішенні.

Рішення не оскаржене та набрало законної сили.