Posted on

Клієнту за його заявою Пенсійний фонд України призначив пенсію.

Розмір пенсії не задовільнив Клієнта. У зв’язку з чим він звернувся за правничою допомогою до адвоката Ратушної Руслани Павлівни, яка звернулась до Пенсійного фонду України із адвокатським запитом, у якому поставила ряд питань відносно розрахунку призначеної пенсії.

З відповіді на адвокатський запит вона дізналася, що  Пенсійний фонд України не зарахував Клієнту певні періоду страхового стажу з причини нечіткої печатки підприємства у трудовій книжці, поставленої  при звільненні Клієнта з роботи.

Не зарахування даних періодів роботи призвело до отримання Клієнтом пенсійних виплат в значно меншому розмірі, ніж тих, на які він має законне право.

Вищезазначене стало підставою для звернення до суду.

У позовній заяві  адвокат Ратушна   Руслана Павлівна просила суд зарахувати періоди роботи, не зараховані Пенсійним фондом України та здійснити перерахунок пенсії у бік збільшення з дати звернення за призначенням пенсії.

У позовній заяві адвокат зазначала про те, що працівник не відповідає за записи та чіткість печатки в трудовій книжці. За якість заповнення трудової книжки несе відповідальність роботодавець, тому всі періоди роботи працівника повинні бути зараховані до трудової книжки та враховуватися при розрахунку розміру пенсії.

Судом позовні вимоги адвоката  Ратушної   Руслани Павлівни задоволені  в повному обсязі, до страхового стажу зараховані  періоди роботи клієнта, які не зараховані Пенсійним фондом України, суд зобов’язав Пенсійний фонд України здійснити перерахунок пенсії.

Внаслідок  задоволення позовних вимог новий розмір пенсії Клієнта збільшився на 3000,00 гривень, Клієнту виплатили різницю між новим та старим розміром пенсії за весь період з дати складання заяви про призначення пенсії до ухвалення рішення судом, який склав 35 000, 00 гривень.

Клієнт залишився задоволеним та вдячним за результат роботи адвоката Ратушної Руслани Павлівни.