Posted on

Питанням зменшення розміру заборгованості по кредиту займалася юридична консультація адвоката Ратушної Р.П. за зверненням клієнта. Банк звернувся до суду з позовом про стягнення з клієнта заборгованості по кредиту у розмірі 109461,53 грн, яка складається з:

  • заборгованості за тілом кредиту 7575,54 грн. та
  • заборгованості по відсоткам за користування кредитом 101885,99 грн. за період з 10.09.2011 року по 31.10.2017 року.

Скасування заочного рішення по справі.

Спочатку Заочним рішенням Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 18 січня 2019 року позов задоволено. Стягнуто з ОСОБА_1 на користь АТ КБ «ПриватБанк» заборгованість:

  • за кредитом 7575,54 грн.,
  • по відсоткам 101885,99 грн. та 1762 грн.
  • судового збору, а всього 111223 грн. 53коп.

Проте адвокатом Ратушною Р.П. було підготовлено заяву про перегляд заочного рішення, яка була задоволена. Ухвалою Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 04 жовтня 2019 року заочне рішення Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 18 січня 2019 року скасовано. Розгляд справи призначено до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Рішення суду по суті спору щодо стягнення заборгованості по кредиту.

Постановою Дніпровського апеляційного суду від 26 лютого 2020 року по справі № 215/2812/18 стягнуто з ОСОБА_1 на користь банку заборгованість за тілом кредиту в розмірі 2563 грн. 10 коп.

Таким чином судом апеляційної інстанції стягнуто з клієнта на користь банку 1/43 частину заборгованості по кредиту. В обгрунтування рішення суд зазначив наступне.

Нормативне обгрунтування:

Відповідно дост.1055ЦК України,кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

За змістомстатті 634 цього Кодексу, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Умови договору приєднання розроблені ПАТ КБ «ПриватБанк». Тому вони повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома. У зв`язку із чим Банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці Умови та Правила надання банківських послуг в ПриватБанку, а не інші.

За змістом статті 1056-1 ЦК України розмір процентів, штрафів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

У Анкеті-Заяві позичальника від 10 вересня 2011 року процентна ставка не зазначена.

Окрім того матеріали справи не містять підтверджень про те:

  • з яким саме Витягом з Умов та Правилами надання банківських послуг в ПриватБанку ознайомився відповідач. Та з якими він погодився, підписуючи Заяву-Анкету;
  • що вказані документи на момент отримання відповідачем кредитних коштів взагалі містили умови щодо сплати відсотків за користування кредитними коштами.

Тому надані Банком Витяг з Тарифів та Витяг з Умов та Правил банківських послуг не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма кредитного договору.

Вище зазначене повністю узгоджується із правовим висновком Великої Палати Верховного Суду у справі № 342/180/17-ц від 03 липня 2019 року.