Posted on

Юридичною консультацією адвоката Ратушної Р.П. надавалася правова допомога з метою визнати виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

20 лютого 2019 року приватним нотаріусом вчинено виконавчий напис №4401. Написом стягнуто з ОСОБА_1 на користь АТ «ПУМБ» заборгованість у розмірі 18 323,71 грн. Виконавчий напис нотаріуса було вчинено з грубим порушенням порядку вчинення виконавчих написів нотаріусами. А також за відсутності документів, які підтверджують безспірність заборгованості. Тому виконавчий напис нотаріуса має бути визнаний таким, що не підлягає виконанню.

Нормативне регулювання:

Відповідно до п. 19 ст. 34 Закону України «Про нотаріат», виконавчий напис є нотаріальною дією, що вчиняють нотаріуси.

Відповідно до ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

Постановою Кабінету Міністрів України №1172 від 29.06.1999 року затверджено Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, в пункті 2 даної Постанови визначено про стягнення заборгованості за кредитними договорами, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

Відповідно до п. 1.1., 1.2. глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерством юстиції України 22.02.2012 №296/5 (далі за текстом – Порядок) для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість, або на правочинах, що передбачають звернення стягнення на майно на підставі виконавчих написів. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України.

Умови вчинення виконавчого напису:

Згідно пунктів 3.1. – 3.5. глави 16 Порядку нотаріус вчиняє виконавчі написи:

  • якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем;
  • за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років;
  • безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1172;
  • якщо для вимоги, за якою вчиняється виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис вчиняється у межах цього строку;
  • строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу;
  • при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1172.

Висновки суду:

Таким чином, в обов`язок нотаріуса входить перевірка безспірності боргу у боржника після надання стягувачем документів, що встановлюють прострочення зобов`язання. При наявності заперечень боржника нотаріус повинен оцінити його аргументи на предмет наявності ознаки безспірності відносно вимог кредитора. За відсутності ознаки безспірності нотаріус повинен відмовити в здійсненні виконавчого напису. Отже нотаріус, при вчиненні виконавчого напису, виходячи з поданих їй документів, не могла:

  • ні перевірити безспірність боргу;
  • ні встановити, чи не минуло більше трьох років з дня виникнення права вимоги.

Рішення суду першої інстанції:

Рішенням Дніпровського районний суд міста Києва  від 20 вересня 2019 р. по справі № 755/11679/19 позов задоволено. Визнано таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 20 лютого 2019 року приватним нотаріусом КМНО Х.Н.С., зареєстрований в реєстрі за №4401, про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ«ПУМБ», заборгованості у розмірі 17 823,71 грн та плати за вчинення цього виконавчого напису нотаріусом у розмірі 500,00 грн, загальна сума 18 323,71 грн.

Рішення не оскаржене та набрало законної сили.