Posted on

Клієнт, діючи в інтересах своїх малолітніх дітей, звернувся до адвоката Ратушної Р.П., з питанням щодо визначення їх місця проживання. При бесіді та складанні позовної заяви, було встановлено, що Клієнт є батьком двох дітей, які постійно з ним проживають та перебувають на його утриманні. Мати дітей, заперечувала проти постійного проживання дітей з батьком, регулярно виїжджала за межі України, де потім перебувала протягом тривалого часу.

У зв’язку із відсутністю правової визначеності у питанні з ким із батьків проживають діти – періодично породжується низка проблем та можливість для маніпуляції.

Нормативно-правове обґрунтування позовних вимог.

Відповідно до ст. 141 Сімейного кодексу України, яка кореспондує зі ст.11 Закону України «Про охорону дитинства», мати, батько мають рівні права та обов`язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов`язків щодо дитини.

Відповідно до ст.ст. 160, 161 СК України, місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків. Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Під час вирішення спору щодо місця проживання малолітньої дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов`язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров`я та інші обставини, що мають істотне значення.

Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Хант проти України» від 07.12.2006 року та рішенні у справі «Олссон проти Швеції» від 27.02.1992 року зазначив, що «…між інтересами  дитини  та  інтересами батьків  повинна  існувати  справедлива рівновага, і, дотримуючись такої рівноваги, особлива увага має бути до найважливіших  інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків».

Рішення суду

            З урахуванням доводів Клієнта та його представника адвоката Ратушної Р.П., наданих ними доказів та обставин справи, з огляду на позицію Відповідача та його представника, суд задовільнив вимоги Клієнта та визначив місце проживання малолітніх дітей разом з батьком.

            Рішення набрало законної, клієнт залишився задоволеним.