Posted on

Суть питання

Клієнт звернувся з проблемою, яка виникла в момент отримання ним свідоцтва про право на спадщину. Спадщина мала бути отримана після особи, разом з якою вона проживала однією сім’єю зі спадкодавцем протягом останніх п’яти років. Нотаріусом було відмовлено клієнту в отриманні свідоцтва про право на спадщину. Підстава відмови: не надання документів, що підтверджують право на спадкування за законом. Саме спадкування заявниці як особи, що проживала із спадкодавцем однією сім`єю не менше п`яти років до часу відкриття спадщини. 


Адвокатом, після ретельного аналізу документів та узгодження правової позиції, було вирішено звернутись до суду. Адвокат звернувся із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення. Вказана заява доводить факт проживання однією сім’єю нашого клієнта, разом із померлою особою.

Суд вирішив, що із заяви не вбачається безспірності та неоспорюваності факту, та відмовив у відкритті провадження.
Однак, у апеляційному суді адвокат переконливо довела позицію, у зв’язку з чим справу було повернуто до суду першої інстанції .
Судом першої інстанції провадження по справі було відкрито та призначено розгляд справи.

Під час розгляду справи, адвокат заявляв клопотання про витребування матеріалів нотаріальної справи та клопотання про виклик свідків. У судовому засіданні було допитано заявника та свідків.

Обгрунтування позиції суду

Відповідно до ст. 1264ЦК України у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім`єю не менш як п`ять років до часу відкриття спадщини.

Згідно п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах проспадкування» №7 від 30.05.2008 року , якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження.

Відповідно до роз`яснень, викладених в п. 21 Постанови, при вирішенні спору про право на спадщину осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім`єю не менш як п`ять років до часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом), судам необхідно враховувати правила частини другої статті 3 СКУкраїни про те, що сім`ю складають особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки.

До спадкоємців четвертої черги належать не лише жінка (чоловік), які проживали однією сім`єю зі спадкодавцем без шлюбу, таке право можуть мати також інші особи, якщо вони спільно проживали зі спадкодавцем, були пов`язані спільним побутом, мали взаємні права та обов`язки, зокрема, вітчим, мачуха, пасинки, падчерки, інші особи, які взяли до себе дитину як члена сім`ї, тощо.

Результат по справі щодо встановлення факту проживання однією сім’єю зі спадкодавцем

У зв’язку з обгрунтованістю правової позиції адвоката, ретельною підготовкою клієнта та свідків справа виграна. Жовтневий районний суд прийшов до висновку, що заява про встановлення юридичного факту – проживання однією сім’єю, підлягає задоволенню у повному обсязі. Таким чином, адвокатом повністю вирішено проблему, з якою звертався клієнт.