Posted on

До адвоката Ратушної Р.П. звернувся клієнт для отримання юридичної допомоги з питання відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику внаслідок ушкодження здоров`я.

Клієнт пропрацював на підприємстві 15 років 11 місяців. Внаслідок праці у шкідливих умовах, він отримав професійні захворювання. Висновком МСЕК йому встановлено 30 % втрати професійної працездатності у зв`язку з професійним захворюванням та третю групу інвалідності. З вини підприємства, яке не створило безпечних умов праці, він втратив своє здоров`я, чим йому завдана моральна шкода.

Рух справи про відшкодування моральної шкоди.

Згідно статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до статті 153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган. Статтею 173 КЗпП України закріплено за потерпілим право на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням трудових обов`язків.  

Згідно частин 1,3 ст. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови  праці  відповідно  до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Після з’ясування всіх обставин справи, враховуючи значний успішний досвід та практику з даного питання, адвокатом було вирішено звернутися до суду з метою захисту інтересів клієнта з позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику внаслідок ушкодження здоров`я.

Суду було надано всі докази, що підтверджують страждання клієнта та свідчать про погіршення стану його здоров’я. Зокрема, медичні висновки, заключення.

Рішення прийняте судом першої інстанції

Суд вирішив стягнути з підприємства на користь клієнта моральну шкоду в розмірі 90 000, 00 гривень.

Підприємством було подано апеляційну скаргу на рішення суду першої інтанції, однак Дніпровський апеляційний суд прийняв рішення, яким апеляційну скаргу Відповідача залишив без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Отже суд прийшов до висновку про заподіяння моральної шкоди клієнту адвоката Ратушної Р.П. та прийнято рішення про відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику внаслідок ушкодження здоров`я у розмірі 90 000,00 гривень.