Posted on

Суть справи

Клієнт звернувся до адвоката Ратушної Р.П. для відшкодування моральної шкоди пов’язаної з ушкодженням здоров’я. Працюючи багато років на підприємстві, клієнтом частково втрачено працездатність. Через те, що він більше не може вести звичне життя, дізнавшись про можливість отримання компенсації, він звернувся за правничою допомогою.

Рух справи

Клієнт працював на посаді гірника очисного вибою та отримав професійні захворювання: радикулопатію, хронічне обструктивне захворювання легень та нейросенсорну приглухуватість. Довідкою МСЕК клієнту первинно було встановлено 65% втрати професійної працездатності та 3 групу інвалідності, пов`язану з професійним захворюванням. 
З урхуванням всіх обставин, адвокатом подано позовну заяву до підприємства, де працював клієнт.
Позовна заява була обгрунтована тим, що з вини підприємства, яке не створило безпечних умов праці, він втратив своє здоров`я. Йому завдана моральна шкода, яка полягає в тому, що у позивача змінився його образ та якість життя. Він не може працювати, допомагати своїй сім`ї, що завдає йому моральних страждань.

Результат по справі

Судом було встановлено, що відповідно до ст. 153 КЗпП України забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.Статтею 173КЗпП України визначено наступне. За потерпілим закріплено право на відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням трудових обов`язків.

Згідно частин 1, 3 ст. 13 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов`язаний створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів. А також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Визначаючи розмір моральної шкоди, суд виходить із засад розумності, виваженості та справедливості, відповідно до п.9 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» № 4 від 31.03.1995року з подальшими змінами. Постановою передбачено, що розмір моральної шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань , яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, суд враховує тривалий період роботи позивача в шкідливих умовах, характер отриманих професійних захворювань (радикулопатія, ХОЗЛ, нейросенсорна приглухуватість), відсоток втрати позивачем професійної працездатності (65 відсотків), стан здоров`я позивача, тяжкість вимушених змін її життєвих і виробничих стосунках, стаж роботи позивача, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану, і вважає необхідним визначити розмір компенсації в сумі 97500 грн., що буде відповідати розміру заподіяної моральної шкоди.

Таким чином, на користь клієнта стягнуто з підприємства моральну шкоду у розмірі 97 500,00 грн. Клієнт задоволений завдяки бездоганній роботі адвоката!