Posted on

З метою ухвалення судом рішення про відмову у стягненні кредитної заборгованості адвокатом Ратушною Р.П. здійснювалося представництво та захист інтересів клієнта в суді. Банк просив стягнути з клієнта заборгованість в розмірі 106 166,70 гривень та судові витрати.

Скасування заочного рішення суду.

Заочним рішенням Жовтневого рай.суду м.Кривого Рогу від 26.03.2018 року стягнуто з відповідача на користь банку заборгованість в розмірі 106166,70 грн. Вона складається з заборгованості за кредитом 18356,47 грн.; заборгованість по процентам за користування кредитом в розмірі 87810,23 грн.

Адвокатом Ратушною Р.П. було подано заяву про скасування цього заочного рішення. Ухвалою від 31 серпня 2018 року заочне рішення було скасоване. Справу призначено до розгляду спочатку.

Суть спору.

Позивач посилається на укладений між банком та ОСОБА_3 кредитний договір без номера від 24.12.2010 року. За умовами цього договору відповідач отримала кредит у сумі 25000,00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку. Відсотки за користування кредитом – 27,6% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом. Кінцевий термін повернення – відповідає строку дії картки.

Докази

В якості доказів на підтвердження зазначеного, банк надав суду:

 • копію анкети-заяви від 24.12.2010 року,
 • розрахунок заборгованості,
 • довідку про зміну умов кредитування та обслуговування кредитної картки клієнта ОСОБА_3,
 • витяг з тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна»,
 • витяг з Умов та Правил надання банківських послуг та виписку з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_3 .

Проте 24.12.2010 року ОСОБА_3 заповнила та підписала анкету-заявку про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку. Згідно цієї заяви відповідач виявила бажання оформити на своє ім`я зберкнижку (депозит). У заяві відповідач не просила відкрити кредитний рахунок та видати кредитну картку. Отримання послуг з кредитування згідно з п. 1.1.1.33 Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку має бути оформлено додатковою заявою. Проте, матеріали справи не містять жодного доказу на підтвердження звернення ОСОБА_3 до відповідача щодо отримання зазначених послуг.

Однак, саме по собі підписання відповідачем анкети-заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг не є договором кредиту. Це не свідчить про його укладення в подальшому. Вказана анкета не містить відомостей про істотні умови договору, а саме:

 • про розмір грошових коштів, які банк зобов`язується передати відповідачу,
 • строки їх повернення,
 • розмір відсотків, які відповідач зобов`язується сплатити за користування кредитом.

Жодного посилання про узгодження сторонами умов кредитного договору та ознайомлення відповідача саме з умовами кредитування в ПАТ КБ «ПриватБанк» підписана ОСОБА_3 анкета-заява не містить.

Нормативне регулювання:

Статтями 638639 ЦК України встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною. Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Згідно зі ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 ЦК України, якщо інше не встановлено параграфом 2 і не випливає із суті кредитного договору.Особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені законом.

Положеннями статті 1055 ЦК України визначено, що кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про захист прав споживачів» Договір про надання споживчого кредиту укладаєтьсяу письмовій формі, один з оригіналів якого передається споживачеві.Обов`язок доведення того, що один з оригіналів договору був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.У договорі про надання споживчого кредиту зазначаються, зокрема, сума кредиту та річна відсоткова ставка за кредито м.

За ч.2ст.207 ЦКУкраїни правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Висновки суду:

Викладеними нормами матеріального закону встановлено обов`язкову письмову форму та істотні умови кредитного договору, а саме:

 • розмір суми кредиту,
 • умови його надання,
 • сплати процентів за користування кредитом, які узгоджуються між сторонами при укладенні правочину шляхом підписання його примірників.

Всупереч наведеному, Банк доказів укладання з відповідачем кредитного договору № б/н від 24.12.2010 року в письмовій формі не надав. Не надав також банк доказів надання примірника цього договору відповідачу.

В Умовах та правилах надання банківських послуг, які містяться в матеріалах справи, відсутній підпис відповідача. Тому з якими саме Умовами та Правилами ознайомлено ОСОБА_3 під час підписання анкети-заяви від 24.12.2010 року, встановити не можливо.

Відсутні докази й на підтвердження узгодження між сторонами тарифів. Оскільки наданий банком витяг з тарифів відповідач не підписувала.

Отже, надані суду Умови та правила надання банківських послуг, а також витяг з тарифів не можуть бути визнані належними та допустимими доказами.

Рішення суду про відмову у стягненні кредитної заборгованості

Рішенням Жовтневого районного суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 06 листопада 2019 року у справі № 212/34/18 відмовлено банку у стягненні кредитної заборгованості.