Posted on

Клієнт звернувся до адвоката Ратушної Руслани Павлівни з приводу того, що Пенсійний Фонд України (далі ПФУ) відмовив йому у призначенні пенсії за вислугу років.

Адвокатом Ратушною Русланою Павлівною з’ясовано, що ПФУ до пільгового стажу за Списком №2 Клієнту не зараховані певні періоди його роботи та військова служба.

Натомість відповідно до вимог законодавства України періоди роботи за Списком №2 та періоди проходження військової служби після їх зарахування до Списку №2 підлягають зарахуванню до спеціального стажу роботи за вислугу років, після чого Клієнт повинен отримувати пенсійні виплати.

На період призову Клієнта до військової  служби діяли Закон СРСР «Про загальний військовий обов’язок» від 12 жовтня 1967 року та «Положення про порядок призначення та виплати державних пенсій», затверджене Постановою Ради Міністрів СРСР від 03.08.1972 року № 590 (далі  по  тексту – Положення).

Пунктом к частини 1 пункту 109 вказаного вище Положення передбачено, що крім роботи в якості робочого або службовця в загальний стаж роботи зараховується також служба в складі Збройних сил СРСР.

У зв’язку з чим період проходження військової служби Клієнтом зараховується до Списку №2 при призначенні пенсії.

Згідно п.3 резолютивної частини Рішення КСУ № 1-р/2020 від 23.01.2020 року на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:

б) працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, – за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:

чоловіки – після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах.

ч. 6 ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»  передбачено, що при призначенні пенсій на пільгових умовах відповідно до статей 13 і 14 та пенсій за вислугу років відповідно до статті 55 цього Закону провадиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цими статтями, за умови, що зазначені роботи дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про пенсійне забезпечення» звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію.

Пенсії за вислугу років призначаються при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію.

 Клієнт досяг 55 – річного віку, має 37 років страхового стажу, 12 років 6 місяців пільгового стажу, з яких 11 років спеціального стажу за вислугу років та 1 рік 6 місяців пільгового стажу за Списком №2, на момент звернення за призначенням пенсії за вислугу років залишив роботу, яка дає право на цю пенсію, отже має право на призначення пенсії за вислугу років, тому ПФУ протиправно відмовив Клієнту у призначенні пенсії.

Адвокатом Ратушною Русланою Павлівною поданий до суду адміністративний позов до ПФУ, у якому вона просила зарахувати спірні періоди, не зараховані ПФУ та призначити пенсію. 

Рішенням суду адміністративний позов до ПФУ задоволений, тому Клієнту буде призначена пенсія, яку він заробив тяжкою працею у шкідливих та небезпечних умовах.

Клієнт задоволений результатом роботи адвоката Ратушної Руслани Павлівни.

Адвокат Ратушна Руслана Павлівна завжди стає на захисті порушених прав Клієнта та їх відновлює.

Слава Україні !!! Слава ЗСУ !!!