Posted on

Клієнт звернувся до адвоката Ратушної Р.П. за допомогою: стягнення моральної шкоди. Працюючи багато років на підприємстві, у шкідливих умовах, Клієнт отримав трудове каліцтво, а отже потребує стягнення моральної шкоди. Внасліок отриманого каліцтва змінилось його життя. Зараз Клієнт розуміє, що все що трапилось – невіликовно, оскільки у нього відсутня фаланга пальця. В зв ‘язку з чим клієнт вимушений був звернутись до адвоката за допомогою.

Дії адвоката

Адвокат проаналізував ситуацію, зібравши всі необхідні документи звернувся до суду з позовом.
У позові викладено всі ключеві та необхідні факти для стягнення компенсації на користь Клієнта.

Рішення суду першої інстанції

Судом першої інстанції встановлено наступне.

Частина 4 статті 43, частина 1 статті 46 Конституції Українипередбачають, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці; на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної; часткової або тимчасової втрати працездатності; втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин; а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Згідност. 173 КЗпП Українишкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; пов`язаним з виконанням трудових обов`язків, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Так, відповідно до ч. 2ст. 153 КЗпП Українизабезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника.

Суд задовольнив позону заяву та стягнув на користь Клієнта 35000,00 грн.

Суд апеляційної інстанції

Відповідач по справі подав апеляційну скаргу на рішення суду. На думку апелянта, матеріали справи не містять належних доказів щодо спричинення моральної шкоди. Визначений судом розмір відшкодування моральної шкоди не відповідає засадам розумності, виваженості і справедливості.

Згідно рішення Конституційного Суду України від 27.01.2004 року, моральна шкода потерпілого від нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання полягає, зокрема, у фізичному болю, фізичних та душевних стражданнях, яких він зазнає у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я.

Суд, на підставі медичних документів, правильно встановив, що позивачу була заподіяна моральна шкода. Він переносить фізичний біль; зазнав порушення свого звичайного способу життя; вимушений витрачати свої сили на організацію свого життя, внаслідок чого переносить моральні страждання та хвилювання.

Зазначений висновок суду першої інстанції є обґрунтованим, відповідає вимогам діючого законодавства, обставинам справи та узгоджується з роз`ясненнями, наданими у Постанові Пленуму Верховного Суду України в п. 13 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року № 4 з подальшими змінами та доповненнями.

Отже, апеляційний суд залишив рішення без змін, а скаргу Відповідача без задоволення.

Клієнт задоволений професійною роботою адвоката та помічників.