Posted on

СУДОМ СТЯГНУТО НА КОРИСТЬ КЛІЄНТА  120 000.00  грн МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У ЗВ’ЯЗКУ З ОТРИМАНИМ ПРОФЕСІЙНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ.

Клієнт звернувся до адвоката Ратушної Руслани Павлівни у зв’язку з тим, що йому заподіяна моральна шкода внаслідок того, що йому встановлено 40% втрати професійної працездатності, він отримав професійне захворювання, тому що роботодавець не забезпечив його безпечними умовами праці.

Адвокат Ратушна Руслана Павлівна, представляючи інтереси Клієнта,  звернулася  до суду з позовною заявою про відшкодування з підприємства моральної шкоди, яке порушило трудове законодавство

Судом стягнуто на користь Клієнта 120 000.00 грн в якості відшкодування моральної шкоди внаслідок  ушкодження здоров’я у зв’язку з отриманим професійним захворюванням та втратою працездатності.

У позовній заяві адвокатом Ратушною Русланою Павлівною зазначалися наступні доводи, на підставі яких суд дійшов висновку про стягнення на користь Клієнта 120 000. 00 грн.

Завдана моральна шкода полягає у тому, що отримане професійне захворювання негативно впливає на життя Клієнта, погіршилося його якість, тим самим, спричиняючи моральні страждання Позивачу.

Клієнт протягом тривалого періоду часу зверталась до медичних установ за медичною допомогою для покращення стану свого здоров`я, оскільки отримане професійне захворювання постійно його турбує. У зв`язку з хворобою Клієнт багато часу проводив в лікарнях, де незадовільні умови для життя, побутові незручності. Під час лікування Клієнт змушений переносити біль, приймати велику кількість ліків.

Причиною отримання Клієнтом  професійного захворювання є:

  •  недосконалість технології підземного видобутку руди та робочого місця, підпадання під вплив підвищених концентрацій аерозолю переважно фібро генної дії у повітрі робочої зони, шум, пил, підвищений рівень вологості у повітрі, не використання в підземних умовах шахти транспортувальних засобів та засобів малої механізації для переміщення вантажів, внаслідок чого умови праці характеризуються фізичним перенавантаженням.

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до статті 3 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» здоров’я – стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад.

Відповідно до статті 173 Кодексу законів про працю України шкода,  заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я,  пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

Клієнт задоволений розміром стягнутої судом моральної шкоди у розмірі 120 000. 00 грн у зв’язку з отриманим ним професійним захворюванням.

Адвокат Ратушна Руслана Павлівна завжди працює із задоволенням для Клієнтів, захищаючи їх інтереси у випадку порушення їх прав.

Україна понад усе!!! Разом до Перемоги.