Posted on

До адвоката Ратушної Р.П. звернувся клієнт у зв’язку з тим, що до суду було подано позов про стягнення кредитної заборгованості. Так, банк у позові вказав, що з метою отримання банківських послуг; Клієнт підписав анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у банку. Клієнт не виконав своїх зобовязань, у звязку з чим має відбутись стягнення кредитної заборгованості.

Згідно зі ст. ст. 104910501054 ЦК України за кредитним договором банк; або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язуються надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах; встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Суть позовних вимог

Згідно зі ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки; встановлені договором або законом, зокрема: зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

Згідно з розрахунками заборгованості за кредитним договором; відповідач (Клієнт) має заборгованість перед позивачем за період з 17.06.2013 року по 04.02.2021 року. Заборгованість розраховувалася, виходячи з декількох процентних ставок:; процентна ставка поточна і процентна ставка прострочена; розмір яких змінювався з 30% і до 34,8% та 43,2%.

Рішення суду

Статтею 628ЦК України визначено, що зміст договору становлять умови (пункти); визначені на розсуд сторін і погоджені ними; та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Відповідно до положень ст. 81 ЦПК України, кожна сторона зобов`язана довести ті обставини; на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень; крім випадків, встановлених цим Кодексом

Як вбачається з Витягу з Тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна» на момент оформлення кредиту Банком встановлено поточну процентну ставку у розмірі 2,5%; які нараховуються на залишок заборгованості. Належних та допустимих доказів на підтвердження того, що з відповідачем було погоджено підвищення процентної ставки до 43,2% річних позивачем, всупереч положенням ст. 81 ЦПК України, суду надано не було.

Таким чином, суд відмовив банку у задоволенні позовних вимог у повному обсязі. Клієнт залишився задоволений професійністю адвоката Ратушної Р.П.