Posted on

З приводу стягнення боргу за договором позики в іноземній валюті працівниками юридичної консультації надавалася правнича допомога у Жовтневому районному суді м.Дніпра.

27.06.2018р. ОСОБА_1 уклав з ОСОБА_2 договір позики грошових коштів в сумі 1 600 дол. США зі строком повернення до 17.11.2018р., про що відповідачкою (позичальником) складена розписка.

За договором позики ОСОБА_2 зобов`язалась у разі прострочення виконання зобов`язання сплатити пеню. Розпискою визначено, що розмір пені складає 1% за кожен день прострочки.

Відповідачка у визначений умовами договору строк суму позики не повернула.

13.06.2019р. позивачем було надіслано претензію про сплату боргу за договором позики. Проте відповідачка залишила її без уваги, кошти не повернула.

Нормативне регулювання:

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ч.2 ст.1047 ЦК України на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми.

Згідно вимог ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до п. 3 ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки встановлені договором або законом.

Відповідно до ч.1,3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч.1 ст. 550 ЦК України, право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Висновки Верховного суду:

В постанові Верховного Суду України від 02.07.2014р. у справі №6-79цс14 зазначено, що відповідно до норм ст.ст. 10461047 ЦК України договір позики (на відміну від договору кредиту) за своєю юридичною природою є реальною односторонньою, оплатною або безоплатною угодою, на підтвердження якої може бути надана розписка позичальника або інший письмовий документ, незалежно від його найменування, з якого дійсно вбачається як сам факт отримання в борг (тобто із зобов`язанням повернення) певної грошової суми, так і дати її отримання».

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, яка викладена у постанові Верховного Суду України від 18.09.2013р. № 6-63цс13, письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладання договору, але й факту передачі грошей.

Велика Палата Верховного Суду у постанові від 16.01.2019р. у справі № 373/2054/16-ц, провадження № 14-446 цс18 зазначила, що відповідно до частини другої статті 533 ЦК України, якщо в зобов`язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті в гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.

Рішення суду про стягнення боргу за договором позики

Рішенням Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 18 лютого 2020р. по справі №201/10954/19 стягнуто борг за договором позики в іноземній валюті. А саме вирішено стягнути з  ОСОБА_2 на користь ОСОБА_1 .грошові  кошти за договором  позики  від  27.06.2018р. в розмірі 6 487,85 дол. США., з яких 1 600 дол. США  – основний борг, 4 848 дол. США – пеня, 39,85 дол. США – три відсотки річних.