Posted on

У жовтні 2018 клієнт звернувся до ПФУ для призначення пенсії з вересня 2018 року. Клієнт надав документи на підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах. Відовідей за наслідками розгляду заяв Клієнтом не отримано.
З січня 2019 року Клієнту призначено пенсію за віком на пільгових умовах за Списком №1.
До адвоката Ратушної. Р.П. клієнт звернувся для перевірки правильності призначення та нарахування пенсії. Також, метою звернення було вирішення питання: з яких підстав пенсію призначено з січня 2019, а не з вересня 2018.

Дії адвоката

Адвокат звернулась із запитом до ПФУ для встановлення обставин, які були питаннями клієнта при зверненні. З моменту отримання відовіді від ПФУ адвокат дізналась про порушення прав свого клієнта. При перерахунку стажу роботи, адвокатом було встановлено, що ПФУ не зараховано певні періоди роботи до пільгового стажу. ПФУ було вказано, що право на пенсію на пільгових умовах незалежно від віку – відсутнє. ПФУ було порушено право позивача на призначення та отримання пенсії на пільгових умовах починаючи з вересня 2018 року. Адвокатом було вирішено звернутись з позовною заявою до суду для захисту прав Клієнта.

Рішення суду

Суд у своєму рішенні зазначив наступне:

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до стажу роботи зараховується також: д) навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.
Відповідно до ст. 38 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти зараховується до трудового стажу здобувача освіти, у тому числі в безперервний і в стаж роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.


Правова позиція щодо зарахування до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах викладена у постанові Верховного суду від 10 липня 2019 року по справі №426/17400/16-а касаційне провадження №К/9901/33732/18, постанові Верховного Суду від 25 квітня 2019 року у справі №607/123 95/16-а адміністративне провадження №К/9901/36695/18. В судових рішеннях суди касаційної інстанції дійшли висновку, що можливість зарахування часу навчання до трудового стажу, що дає право на пільги, передбачена лише щодо професійно-технічних навчальних закладів згідно статті 38 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» .

Суд зазначає, що особа, яка працює на посаді, віднесеної до Списку № 1, та по якій має бути проведена атестації робочого місця, відповідно до Порядку проведення атестації, не наділена будь-якими правами (повноваженнями, обов`язками) за наявності яких вона б мала можливість впливати на своєчасність проведення атестації робочих місць.
За таких обставин, суд вважає, що як факт проведення, так і своєчасність проведення атестації робочих місць за умовами праці не залежить від працівників і не може позбавити громадян їх конституційного права на соціальний захист щодо вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах

Результат по справі

Отже, суд виніс рішення на користь клієнта та зобов’язав ПФУ повторно розглянути заяву про призначення пенсії від вересня 2018 року . Також, суд визначив необхідність при перегляді заяви, зарахувати стаж роботи, що дає право на пільгову пенсію. Клаієнт задоволений рішенням суду, адвокатом досягнуто поставлених цілей.