Posted on

Клиент обратился к адвокату Ратушной Р.П. с делом: признание без вести пропавшим. У клиента пропал муж 2 года назад. Он просто не вернулся с рыбалки. На месте, где он рыбачил были найдены все его вещи. Поисковые работы результата не дали. После признания без вести пропавшим мужа, клиент будет получать государственную помощь. И так, клиенту необходимо дело про признание без вести пропавшим ее бывшего мужа.

Действия адвоката

Адвокат подготовил документы для подачи заявления в суд. Такое дело рассматривается в порядке отдельного производства.

Решение суда

Суд в своем решении указал следующее (далее языком оригинала).

Згідно статті 43 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою. (якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування).  У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про місце перебування особи початком її безвісної відсутності; вважається перше число місяця, що йде за тим у якому були одержані такі відомості.  Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

Відповідно до статті 293 ЦПК України, такі справи суд розглядає в порядку окремого провадження.

За змістом ч.7 статті 19, ч.1 статті 293 ЦПК України, окреме провадження призначене для розгляду справ про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.
Згідно ст.306 ЦПК України, у заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено: для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою; обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку.

Судом было принято решение, которым удовлетворено заявление поданное адвокатом. Теперь клиент сможет получит государственную помощь на ребенка. Дело успешно окончено.