Posted on

Клієнт звернувся до адвоката Ратушної Р.П. з приводу призначення пенсії за Списком №1. Клієнт звернувся з заявою до ПФУ для призначення пільгової пенсії. Однак клієнт отримав відмову від Пенсійного фонду України.
ПФУ не зараховано до загального страхового стажу періоди навчання в Донецькому політехнічному інституті.
До пільгового стажу за Списком №1 відповідно до пункту; “а” частини 1 ст. 13 ЗУ “Про пенсійне забезпечення”; не зараховані періоди роботи; оскільки архівні довідки про підтвердження пільгового стажу позивача; та інші документи видані після 28.11.2014; та відповідно, дані документи не можуть вважатися належними документами; та не підлягають розгляду.
Отже, призначення пенсії за Списком №1 не відбулось.

Дії адвоката

Ознайомившись з відповіддю ПФУ, адвокат не погодився з такою відмовою. Адвокатом було підготовлено позов для суду. Зазначеним позовом, дії ПФУ щодо відмови у зарахуванні періодів визнавались протиправними.

Рішення суду

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637 затверджений Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (далі – Порядок №637).
З аналізу наведених законодавчих приписів, зокрема, ст.62 Закону №1788-XII та п.1 Порядку №637; слідує, що основним документом; що підтверджує стаж роботи є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів; виданих за місцем роботи, служби, навчання; а також архівними установами
Право органів, які призначають пенсію, вимагати від підприємств; установ та організацій, фізичних осіб дооформлення прийнятих і подання додаткових документів; передбачених законодавством, а також перевіряти обґрунтованість їх видачі; не повинно нівелювати обов`язок пенсійного органу щодо установлення права особи на одержання пенсії на підставі всебічного; повного і об`єктивного розгляду всіх поданих документів; як це визначено у пункті 4.7 Порядку №22-1.

З практики Європейського суду з прав людини слідує, що в національному праві має бути передбачено засіб правового захисту від довільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією. Будь-яка законна підстава для здійснення дискреційних повноважень може створити юридичну невизначеність, що є несумісною з принципом верховенства права без чіткого визначення обставин, за яких компетентні органи здійснюють такі повноваження, або, навіть, спотворити саму суть права. Отже, законом повинно з достатньою чіткістю бути визначено межі дискреції та порядок її здійснення, з урахуванням легітимної мети певного заходу, аби убезпечити особі адекватний захист від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що відповідачем безпідставно не враховані документи, що були надані позивачем при зверненні з заявою про призначення пенсії на підтвердження наявності у нього пільгового стажу за спірні періоди роботи.
Дій ПФУ було визнано протиправними судом, та зобов’язано врахувати раніше не враховані періоди при вирішення питання призначення пільгової пенсії.