Posted on

До адвоката Ратушної Руслани Павлівни звернувся Клієнт для
надання правничої допомоги, тому що мав певні суми щодо правильного
розміру призначеної пенсії.

Адвокат Ратушна Руслана Павлівна звернулася до Пенсійного Фонду
України з адвокатським запитом, у якому поставила ряд питань щодо
призначеного виду та розміру пенсії.

Хід справи

З відповіді на адвокатський запит стало зрозуміло, що Клієнту у 2010
році призначили пенсію за вислугою років, а у 2021 році коли Клієнт досяг
передбаченого законодавством пенсійного віку 60 років та він звернувся за
призначенням нового виду пенсії, йому не призначили новий вид пенсії –
пенсію за віком, а перевели з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.
Наслідком вказаних дій є те, що Клієнт адвоката Ратушної Руслани
Павлівни отримав розмір пенсії у значно меншому розмірі, ніж потрібно.
При переведенні пенсії з одного виду пенсії на інший при розрахунку
розміру пенсії застосовується середня заробітна плата за три попередніх
роки перед зверненням за попереднім призначенням пенсії.
У зв’язку з тим, що за призначенням пенсії за вислугою років Клієнт
звернувся у 2010 році, то при розрахунку розміру пенсії застосовувався
показник середньої заробітної плати за 2007, 2008, 2009 роки.
За призначенням нового виду пенсі – пенсії за віком Клієнт звернувся
у 2021 році. Тому Пенсійний фонд України повинен був при розрахунку
пенсії застосувати середню заробітну плату за 2018, 2019, 2020 роки.
Задля того щоб захистити порушені права Клієнта, адвокат Ратушна
Руслана Павлівна звернулася до суду з позовною заявою та просила суд
призначити Клієнту новий розмір пенсії із застосуванням заробітної плати
за три роки перед датою звернення з заявою про призначення пенсії, тобто
за 2018, 2019, 2020 роки.
Суд задовольнив в повному обсязі позовні вимоги адвоката Ратушної
Руслани Павлівни, наслідком чого права та законні інтереси Клієнта
відновлені.

Клієнт отримає розмір пенсії у значно більшому розмірі, ніж
отримував.

До того ж йому за рішенням суду буде здійснений перерахунок пенсії
у значно більшому розмірі з 2021 року до дати ухвалення рішення судом.
Клієнт задоволений результатом роботи адвоката Ратушної Руслани
Павлівни, то му що відбулось призначення клієнту нового виду пенсії у збільшеному розмірі.

Адвокат Ратушна Руслана Павлівна завжди стає на захисті інтересів
своїх Клієнтів у випадку порушення їх прав та законних інтересів.
Справедливість та законність понад усе!!!

Слава Збройним Силам України!!! Все буде Україна!!!