Posted on

К адвокату Ратушной Р.П. обратился клиент, чтобы получить денежную помощь при выходе на пенсию. Клиенту не выплатили помощь при фактическом выходе на пенсию одно крупное предприятие. Клиент работал на предприятии в шахтостроительном управлении. Добровольна уволилась с предприятия в связи с выходом на пенсию. Она должна была получить одноразовую помощь. Такая помощь была бы в виде средней заработной платы. На предприятии отказали в такой выплате. Клиенту указали на нарушение трудовой дисциплины клиентом.
Адвокат подготовила иск и обратилась с ним в суд.

Решение суда

Суд в своем решении указал следующее (языком оригинала).

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці», форми і системи оплати праці; норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів; умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій; винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі .
Відповідно до п.6.1 Галузевої Угоди на 2011-2012 роки, яка була чинною на день звільнення позивача; встановлено виплачувати працівнику при фактичному виході на пенсію одноразову допомогу; в розмірі, залежному від стажу його роботи на підприємстві; але не менше: при стажі від 7,5 до 15 років – середньомісячної заробітної плати; від 15 до 20  років – двомісячної середньої заробітної плати; від 20 і більше років – тримісячної середньої заробітної плати. Додаткові умови виплат можуть встановлюватись у колективному договорі. (а.с.25).

Статтею 5 Закону України «Про колективні договори і угоди» встановлено; що умови колективних договорів і угод; є обов`язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали. Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод.

Мотивы суда

Вимоги до власників підприємства, передбачені Галузевою Угодою гірничо-металургійного комплексу  України  та колективного договору підприємства, в частині соціальних гарантій працівників при виході на пенсію, які були чинні на час звільнення позивача із підприємства відповідача різняться, так   Галузевою Угодою передбачено виплачувати при виході на пенсію   працівнику одноразову допомогу, така ж норма передбачена і колективним договором, однак колективний договір   погіршує становище працівників підприємства в порівнянні з умова Галузевої Угоди, оскільки встановлює обмеження у виплаті вихідної допомоги у зв`язку із наявністю порушень працівником трудової дисципліни.

У зв`язку з викладеним суд приходить до висновку про необхідність застосування до спірних правовідносин умов саме Галузевої Угоди, виконання якої є обов`язком для відповідача, а не Колективного договору, положення якого погіршують становище працівника.

Довольный клиент

Так, суд принял решение в пользу клиента. Клиент получил средний заработок за время задержки выплаты заработной платы.