Posted on

К клиенту обратился известный банк с иском о взыскании кредитной задолженности. Клиент обратился к адвокату Ратушной Р.П. когда дело уже было в суде. Для защиты клиента адвокатом были написаны пояснения. Адвокат направил пояснения в суд. Ответчик не согласен с иском о взыскании кредитной задолженности.

Ход дела в суде

Банк планировал взыскать суму в размере 89134,96 грн. В эту суму входило тело кредита, проценты и штраф за несвоевременную оплату кредита. Суд первой инстанции в своем решении указал следуещее. (далее языком оригинала)

Обґрунтування наявності обставин повинні здійснюватися за допомогою належних, допустимих і достовірних доказів, а не припущень, що й буде відповідати встановленому статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року принципу справедливості розгляду справи судом.

У частинах першій, третій статті 509 ЦК України вказано, що зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (у тому числі сплатити гроші), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

У даному випадку договірні правовідносини виникли між банком та фізичною особою споживачем банківських послуг (частина перша статті 11 Закону України від 12 травня 1991 року № 1023-XII «Про захист прав споживачів» (далі Закон №1023-XII) в редакції, діючій на час спірних правовідносин.

Згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону № 1023-XII споживач фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов`язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов`язків найманого працівника.

Так, суд взыскал тело кредита в размере 10 739,02 грн. Однако с таким решением, адвокат не согласился и подал апелляционную жалобу.

Решения суда апелляционной инстанции

Суд в своем решении отказал банку в исковых требованиях в полном объеме.
Клиент остался довольный решением суда.